REEtec seeks Business Controller

May 2023
-

For å styrke vår organisasjon, søker vi nå en selvstendig, strukturert og initiativrik Business Controller som skal være med på å bygge opp selskapet. I et selskap med svært spennende vekstmuligheter vil du få en synlig rolle med store muligheter til å påvirke gjennom gode beslutningsgrunnlag og etablering/forbedring av våre forretningsprosesser.

Vi ser etter deg som har sterke analytiske evner og god helhetsforståelse. Du er besluttsom og tør å utfordre. Arbeidshverdagen din vil til tider være hektisk, og du må derfor ha evne til å jobbe effektivt og finne gode løsninger på de utfordringer som måtte dukke opp. For å lykkes i rollen vil det være nyttig å være resultatorientert, engasjert og ha evnetil å forstå den helhetlige verdikjeden som selskapet er en del av. Videre er det viktig med et kundeorientert tankesett og se verdien av godt samarbeid med omgivelsene. Du vil rapportere til CFO og arbeidssted vil primært være på Herøya, hvor du vil samarbeide nært med driftsorganisasjonen.

Arbeidsoppgaver vil blant annet bestå av:

  • Etablere og vedlikeholde rapporter for å følge opp virksomhetens utvikling
  • Overvåke, analysere og medvirke til gode forretningsprosesser
  • Utarbeide analyser, prognoser og budsjetter
  • Være sentral i implementeringen av nytt ERP system og bli superbruker for relevante fagfelt ogBI-løsning
  • Være en støttespiller for hele organisasjonen

Aktuelle kandidater har høyere utdannelse på masternivå, og 3-5 års relevant arbeidserfaring fra større selskap eller konsulentmiljø.
Vi er på jakt etter deg som ser muligheter til å etablere og videreutvikle prosesser og rapporter ved hjelp av moderne IT-verktøy. Det forventes at du vil være en positiv bidragsyter og en som utfordrer i et aktivt ogresultatorientert miljø.

Søknadsfrist er 25. juni 2023. Søknader blir behandlet fortløpende.

For søknad eller spørsmål, kontakt Sven Røst på sven.rost@scatec.no